Εργαλειοθήκη

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε αρχικά στα πλαίσια του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT της ΟΒΕΣ. Η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε εκπροσώπους των εργαζομένων και παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος New challenges-Νέες προοπτικές ενσωματώνονται στην ήδη υπάρχουσα εργαλειοθήκη, με στόχο την ανάδειξή της στο πλέον ενημερωμένο σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει:

  • ένα γλωσσάριο σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση
  • μελέτες περιπτώσεων σχετικά με αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, ομαδικές απολύσεις και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
  • συμβουλές
  • συνεντεύξεις βίντεο
  • εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους εκπροσώπους των εργαζομένων (με νέες ερωτήσεις σχετικά με τις νέες προκλήσεις)

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης είναι διαθέσιμο στα:

Μεταβείτε στη διαδικτυακή εργαλειοθήκη μέσω του συνδέσμου www.informationandconsultation.com