Κείμενα αναφοράς

Τα έγγραφα, που παρουσιάζουμε εδώ έχουν παρουσιαστεί στις ημερίδες του έργου New Challenges για να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, που πραγματεύεται το έργο. Παρατίθενται αμετάφραστα στις γλώσσες, που είναι διαθέσιμα καθώς δεν έχουν αναπτυχθεί για το έργο.

  • Charte éthique et numérique (γαλλικά)
  • Circular to EFFAT EWC Coordinators - new editable powers (ιταλικά)
  • EFFAT Brochure (ιταλικά)
  • Il Dialogo Sociale Settoriale (ιταλικά)
  • Piano Nazionale Industria 4.0 (ιταλικά)
  • Portale EFFAT EWC (ιταλικά)
  • L'Economia italiana (ιταλικά)