Τελική διάσκεψη στην Αθήνα

Ημερομηνία: 10 Ιανουαρίου 2020
Χώρος: The Stanley Hotel - Οδυσσέως 1, Αθήνα

Πρόγραμμα συνάντησης

Αγγλικά || Ελληνικά

Πρακτικά συνάντησης

English || Greek

Παρουσιάσεις